Jak u nás postupujeme:

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně. Postup pro realizaci díla je ve většině případů následovný:

  1. Zašlete nám kontaktní údaje (v pravé části odkaz na kontakty, kde jsou uvedeny emaily telefony)
  2. Zpětně Vás budeme kontaktovat pro upřesnění Vaší poptávky.
  3. V případě potřeby domluvíme schůzku přímo na místě.
  4. Zpracujeme cenovou nabídku.
  5. Domluvíme termín realizace.
  6. Obě strany podepíší smlouvu o dílo.
  7. Na základě Harmonogramu a Protokolu o předání díla Vám bude přidělen stavbyvedoucí, který Vás informuje a dohlíží na stavbu po celou dobu realizace.